FBC Daily - Take care yourself everyday

JOURNEY OF MILESTONES COVERING
40 YEARS OF SUCCESS & EXCELLENCE

FBC Daily - Take care yourself everyday

ซัน ฟาร์มา เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ยาสามัญที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำอันดับหนึ่งของอินเดีย ดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการ อบรมทีมงานที่มีทักษะสูงให้มีความเหมาะสมในการบริหารงาน ช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสมที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้ป่วยกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ซัน ฟาร์มา มีโรงงานผลิตมาตราฐานโลก 44 แห่งกระจายอยู่ใน 6 ทวีปทั่วโลก มีศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลก และพนักงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกว่า 50 สัญชาติ

ซัน ฟาร์มา ส่งเสริมความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม โดยการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง ด้วยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คน