FBC Daily - Take care yourself everyday

 ในปัจจุบันคนเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีมากขึ้น นอกจากการออกกำลังกายแล้วการกินอาหารที่ดี ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้สุขภาพดีเช่นกัน ยังเป็นอีหนึ่งในวิธีเพิ่ม work-Life Balance อีกด้วย เรามาดูคำนิยามการกินอาหารเพื่อสุขภาพแต่ละแบบ ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

มังสวิรัติ (Vegetarian)

มังสวิรัติจะเน้นกินผัก ผลไม้ และไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิด มังสวิรัติมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะงดกินอาหารแตกต่างกัน

  • มังสวิรัตินมและไข่ (Lacto-ovo) : งดกินเนื้อสัตว์ แต่ยังกินผลิตภัณฑ์จากนมและไข่
  • มังสวิรัติไข่ (Ovo) : งดกินเนื้อสัตว์และนม แต่กินไข่ได้
  • มังสวิรัตินม (Lacto) : งดกินเนื้อสัตว์และไข่ แต่กินผลิตภัณฑ์จากนมได้

วีแกน (Vegan)

         วีแกนเป็นหนึ่งในประเภทของมังสวิรัติที่เคร่งครัดกว่ามังสวิรัติแบบอื่นๆ ชาววีแกนจะไม่กินเนื้อสัตว์ ทุกชนิด และไม่กินไข่ นม เนย ชีส น้ำผึ้ง และเจลาติน (เพราะทำมาจากไขกระดูกสัตว์) เพื่อสุขภาพที่ดีนอกจากนี้ชาววีแกนจะหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์จากสัตว์ให้ได้มากที่สุด เช่น ไม่ใช่เสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ทำจากหนังสัตว์ และให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสวัสดิภาพของสัตว์อีกด้วย

Plant based (อาหารจากพืช)

         Plant based คือการกินอาหารที่ทำมาจากพืช เน้นกินผัก ผลไม้ ธัญพืชเต็มเมล็ด พืชตระกูลถั่ว และเห็ด อาจจะมีการกินเนื้อสัตว์บ้างในปริมาณเล็กน้อยในช่วงเริ่มกิน การกิน Plant based จะเน้นไปที่คุณภาพของอาหาร ซึ่งหมายถึงจะกินอาหารจากพืชที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด มีงานวิจัยรองรับว่าการกิน Plant based สามารถลดอัตราการเป็นโรคหัวใจ และโรคร้ายอื่นๆได้เพื่อสุขภาพที่ดี

กินเจ

         การกินเจจะงดกินเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และผักที่มีกลิ่นฉุน เช่น กระเทียม หัวหอม กุยช่าย นอกจากนี้ยังต้องหลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัด และจะต้องถือศีลทั้งกาย วาจา และใจอีกด้วย จะเห็นได้ว่าการกินเจจะแตกต่างจากกินอาหารเพื่อสุขภาพประเภทอื่น เนื่องจากจะมีจะมีเรื่องของการรักษาศีลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งสามารถช่วยเพิ่มวินัยของเราในชีวิตประจำเป็นที่เป็นส่วนหนึ่งของ work-life balance ที่ดี

เลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพแบบไหนที่เหมาะกับเรา?

ก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพแบบไหนควรศึกษารายละเอียดของแต่ละประเภทให้เข้าใจก่อน เพราะการกินแต่ละประเภทมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ควรสำรวจความพร้อมของตนเองด้วย ไม่ควรเข้มงวดหรือกดดันตนเองมากเกินไป ปรับการกินให้ตรงตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเลือกกินอาหารแบบไหน สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดคือสารอาหารที่ร่างกายจะได้รับ แนะนำให้กินอาหารให้หลากหลายในปริมาณที่เหมาะสม เพราะการทานอาหารจากพืช งดเนื้อสัตว์อาจทำให้ร่างกายการขาดสารอาหารบางอย่างได้ในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนทุกวัน แนะนำให้เสริมด้วยวิตามินรวม เช่น สูตรที่ให้วิตามิน 9 ชนิดและแร่ธาตุ 5 ชนิด   เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน            

นอกจากนี้จะต้องไม่ลืม ดูแลใส่ใจตนเองไปกับการมี work-life balance ที่ดีในทุกๆวันเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งการกิน และการมี work-life balance ที่ดีอีกด้วย

สุขภาพที่ดี