หน้าแรก | เกี่ยวกับซัน ฟาร์มา

บริษัท แรนแบ็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แรนแบ็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ซันฟาร์มา ซูติคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ยาสามัญที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก ผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรามีจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 บริษัท แรนแบ็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทย ภายใต้มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติธุรกิจต่างประเทศ พ.ศ. 2542 (1999) พร้อมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหมายเลข 1755603100 (ทะเบียนเลขที่ 0105556033179) และประกอบธุรกิจบริการของสำนักงานตัวแทน

เรานำเสนอยาสามัญคุณภาพสูงราคาเหมาะสม ที่จะทำให้ท่านได้เข้าถึงเวชภัณฑ์ยาในแต่ละขนาดและความแรงของยาแต่ละชนิด โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันได้แก่ ผู้ป่วย,เภสัชกรและแพทย์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพ จากผู้ป่วย, เภสัชกร และแพทย์ ซึ่งผ่านการทดสอบและรับรองอย่างละเอียด

เกี่ยวกับ ซัน ฟาร์มา

ซัน ฟาร์มา เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ยาสามัญที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก และบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำอันดับหนึ่งของอินเดีย ดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการ อบรมทีมงานที่มีทักษะสูงให้มีความเหมาะสมในการบริหารงาน ช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสมที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้ป่วยกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซัน ฟาร์มา มีโรงงานผลิตมาตราฐานโลก 44 แห่งกระจายอยู่ใน 6 ทวีปทั่วโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลก และพนักงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งมีมากกว่า 50 สัญชาติ ทั่วโลก บริษัทเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายยากว่า 30 แบรนด์ที่เป็นหนึ่งใน 300 แบรนด์ของ 10 สาขาของแพทย์เฉพาะทางในอินเดีย และในตลาดเกิดใหม่ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ และในยุโรปตะวันตก ธุรกิจการดูแลสุขภาพผู้บริโภคระดับโลกจัดอยู่ใน 10 อันดับแรกในตลาดโลก การดำเนินธุรกิจ API ของบริษัทนั้นแข็งแกร่งขึ้นด้วยโรงงานผลิต API ระดับโลก 14 แห่งทั่วโลก ซัน ฟาร์มา ส่งเสริมความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ประมาณ 2,000 คน และการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาประมาณ 7% ของรายได้ต่อปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.sunpharma.com และติดตามเราได้ที่ Twitter @SunPharma_Live